ארכיון שנתי: 2019

Topcon GTL1000

  עבודה לדוגמא – סריקת מחסן חברת חשמל בעזרת טוטל סטישין רובוטי – משולב סורק של חברת טופקון. מהות העבודה: